Koltek® adkomstsystemer

Det vanligste adkomstsystem for vindusvaskere henger i skinnesystemer montert på braketter øverst på byggets fasade. Vindusvaskeren kan kjøre sin vaskeheis (arbeidskurv) sideveis på fasaden ved hjelp av en elektrisk løpekatt på skinnen og vertikale bevegelser ved hjelp av vinsj i arbeidskurven. Vi har også systemer som er basert på sideveis bevegelse ved hjelp av takvogn montert på doble skinner på taket. I tillegg har vi adkomstsystemer basert på traverserende plattformer eller stiger.

 

For prosjekter i området Kristiansand – Stavanger – Bergen, kontakt Matec Access AS