Test og sertifisering av fester

Heisfester, innstøpningsgods, ekspansjonsbolter  og andre fester i konstruksjoner.

Test av feste i betongkonstruksjon.